Yoga chỉ ra mình có hơn một cơ thể bạn ạ!

Chúng ta, theo Yoga có tận ba cơ thể:
  1. Cơ thể vật lý thể hiện rõ nhất và có thể nhận biết thông qua 5 giác quan
  2. Cơ thể thứ hai là cơ thể Tâm Trí có thể nhận biết qua giác quan thứ 6. Hay chỉ có thể cảm nhận thông qua hơi thở, xúc cảm, suy nghĩ tư duy,…bạn ạ.
  3. Cơ thể hạt giống  hay thần bí hơn là cơ thể linh hồn, Loanlily nói thần bí là vì có rất nhiều người tổ chức, nhiều tôn giáo, nhiều sự kiện khảo cổ,… nói về cơ thể này rất nhiều chỉ khác là không ai không gì dám chắc chắn sự hiểu biết của mình về cơ thể này.

Và để chăm sóc đúng cơ thể của mình thì chỉ có bạn tiếp nhận những tinh hoa nhân loại thông qua hệ thống kiến thức và sự thực hành bằng sự trải nghiệm ứng dụng thực tế của chính bạn. Không ai có thể làm thay chỉ có thể chỉ ra cho bạn.

Hiện tại Loanlily sẽ dành thời gian chia sẻ cho bạn hành trình của mình để bạn có thêm một cơ sở dữ liệu để tìm ra cách cho riêng chính bạn.

Chúc bạn nhiều niềm vui và sức khỏe.

#loanlily #loanlilyyoga #loanlily090983 #loanlilytran #loanlilytran090983

Leave a Reply

Your email address will not be published.