Yoga cân bằng – Cân bằng gì?

Yoga theo tiếng Phạn thì có nghĩa là: ” Nối Liền ” , ” Hợp Nhất” vậy thì trạng thái cân bằng trong Yoga là Cân Bằng Thân – Tâm _ Trí. Vậy cái gì là Thân , là Tâm , là Trí? Theo các tài liệu khảo cổ và sách để laị thì Yoga cho chúng ta biết chúng ta có 3 Cơ Thể: Cơ thể đầu tiên là Thân , Cơ Thể thứ hai là Tâm, Cơ Thể thứ ba là Trí. Vậy thì khi chúng ta đi tập Yoga là chúng ta đang luyên Thân là chủ yếu. Còn 2 Hai Cơ Thể kia cũng hiện diên nhưng rất mờ nhạt. Vậy để tập tốt nhất chúng ta nên tập trung toàn bộ sự chú ý về Hiện Tại. Nếu khó hiểu về vấn đề này chúng ta sẽ tạm chấp nhận là ta có 3 Cơ Thể sau đó chúng ta sẽ cùng nhau kiên nhẫn khám phá ra nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.