Những ngày nghỉ bạn làm gì?

Với câu hỏi này thì Loanlily chia làm hai thời kỳ, Trước đây khi được nghỉ thì trước đó sẽ nghĩ đến lên kế hoạch đi đâu đó. Đi lên rừng hay xuống biển, đi trong nước hay ngoài nước. Rồi ngay tai thời điểm đó vác hành trang lên và đi. Hiện tại thì không thích đến chốn đông người, chỉ thích ở nhà, nằm ườn ra đó và không làm gì hết hay chỉ đơn thuần đói thì ăn mệt thì ngủ. Cón bạn thì sao? Có thấy Loanlily tẻ nhạt không? mình hỏi câu đó vì đã có người gián tiếp nói mình như thế đấy. Con riêng mình thì thấy đó là một cảnh giới khác. Để làm được việc đó cũng phải chọn lựa đấy các bạn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.