Người xưa đã nói rằng:” Khỏe Đẹp”

Vì sao là khỏe đẹp mà không đẹp khỏe, người xưa với cái nhìn thấy đầy trí tuệ đã tồn tại lâu đời mang giá trị đến thời khắc hiện tại vì đó là chân lý. Chúng ta có sức khỏe bên trong sẽ biểu hiện sắc đẹp ra bên ngoài, sắc đẹp chân thực cùng thời gian. Cũng như thế khi chúng ta có Tâm thiện lành, gương mặt sẽ phúc hậu. Vậy để đẹp trước nhất phải khỏe. Khỏe như thế nào hồi sau sẽ rõ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.