Dụng Cụ Tập Yoga Chuẩn HLV

CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG NHƯ MỘT HUẤN LUYỆN VIÊN

 

ĂN UỐNG CHIẾM 70% CHẤT LƯỢNG CỦA SỨC KHOẺ

HÃY ĂN UỐNG THEO NHU CẦU CƠ THỂ CỦA MỖI NGƯỜI

Cơ thể của chúng ta có ba dạng năng lượng và ba phẩm chất tinh thần. Do đó mà mỗi người chúng ta có nhu cầu cho cơ thể là hoàn toản khác nhau.Hãy tìm hiểu vể cơ thể của mình để chúng ta ăn uống cho phù hợp nhất. Từ đó ta mới có thể có tiền để vững chắc cho nền tảng sức khoẻ vững chắc được.

Leave a Reply

Your email address will not be published.