5 NGUYÊN TẮC TRONG YOGA CỔ ĐIỂN

TRONG HATHA YOGA CỔ ĐIỂN – TRƯỜNG PHÁI SIVANADA YOGA CÓ NÊU RA 5 NGUYÊN TẮC MÀ KHI TA THỰC HÀNH MỖI NGÀY TA SẼ LUÔN KHOẺ MẠNH – TINH THẦN SẢNG KHOÁI – TÂM TRÍ BÌNH AN. SỐNG LÂU – KHÔNG BỆNH TẬT.

  1. TH DC ĐÚNG – ASANA
  2. HÍT TH ĐÚNG – PRANAYAMA
  3. THƯ GIN ĐÚNG – SAVASANA
  4. ĂN UNG ĐÚNG 
  5. TƯ DUY TÍCH CC & THIN

TẬP BẤT CỨ BỘ MÔN NÀO TA PHẢI HIỂU ĐÚNG , BIẾT ĐÚNG VÀ TẬP ĐÚNG KHI ĐÓ TA MỚI CÓ ĐƯỢC KẾT QUẢ NHƯ Ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published.